Zarządcy

Wprowadzanie usługi concierge jest wygodnym rozwiązaniem dla zarządców nieruchomości. Jego stała obecność w budynku pozwala na natychmiastowe reagowanie w sytuacjach awaryjnych. Ponadto może on pośredniczyć w kontaktach pomiędzy mieszkańcami, a zarządcą. W obiektach w których nie jest zaplanowane stanowisko portiera, rozliczenia odbywają się bezpośrednio z Klientami, bez zaangażowania ze strony zarządcy nieruchomości.

W przypadku obiektów w których zaplanowane jest stanowisko portiera, usługa concierge rozszerza jedynie zakres jego obowiązków. Nie powoduje to znaczącej różnicy w cenie, a zwiększa jednocześnie prestiż i atrakcyjność lokalizacji.